• اسلایدر 2

انتخاب بلدرچين هاي مادر

انتخاب بلدرچين هاي مادر
انتخاب بلدرچين هاي مادر انتخاب بلدرچين هاي مادر معمولا بر اساس بازرسي،وزن و شرايط بهداشتي صورت مي گيرد. احتياج اصلي اين است كه پرنده ها در سلامت كامل بوده و يكنواختي خوبي را نشان دهند.پرندگان را مي توان از لاينهاي توصه شده و شناخته شده با توان تخمگذاري خوب قابليت زنده ماندن و قابليت هچ شدن خوب تهيه نمود. اين مسئله از اهميت زيادي برخوردار است كه از جفت گيري بلدرچين هاي منسوب بيكديگر در طول اجراي برنامه توليد مثل اجتناب نمود.با استفاده از روش توليد مثل م

حرارت مورد نياز پرورش بلدرچين

حرارت مورد نياز پرورش بلدرچين
حرارت مورد نياز پرورش بلدرچين جوجه بلدرچين در بدو تولد ظريف و پر تحرك است، همچنین فاقد قدرت انطباق با دماي محيط مي باشد در نتیجه حساسيت خاصي در مورد تغيير دماي هواي محيط داشته و به شدت آسيب پذير مي باشد، حرارت مورد نياز پرورش بلدرچين در روزهاي نخستین تولد دماي 36 تا 38 درجه سانتيگراد بهمراه هواي تميز و سرشار از اكسيژن از اهميت خاصي برخوردار مي باشد. (بیشتر…)