• اسلایدر 1

انتخاب بلدرچين هاي مادر

انتخاب بلدرچين هاي مادر
انتخاب بلدرچين هاي مادر انتخاب بلدرچين هاي مادر معمولا بر اساس بازرسي،وزن و شرايط بهداشتي صورت مي گيرد. احتياج اصلي اين است كه پرنده ها در سلامت كامل بوده و يكنواختي خوبي را نشان دهند.پرندگان را مي توان از لاينهاي توصه شده و شناخته شده با توان تخمگذاري خوب قابليت زنده ماندن و قابليت هچ شدن خوب تهيه نمود. اين مسئله از اهميت زيادي برخوردار است كه از جفت گيري بلدرچين هاي منسوب بيكديگر در طول اجراي برنامه توليد مثل اجتناب نمود.با استفاده از روش توليد مثل م

ذخيره سازي تخمهاي جوجه كشي

ذخيره سازي تخمهاي جوجه كشي
ذخيره سازي تخمهاي جوجه كشي تخم هاي جوجه كشي بايد كاملا در دماي زير نقطه فيزيو لوژيك ذخيره شوند (23،9  درجه).دماي مناسب براي ذخيره سازي 12،8 تا 15،5 درجه مي باشد.براي يك جوجه كشي خوب ميزان رطوبت توصيه شده 75 تا 80 درصد است.رطوبت نسبي بالا منجر به افزايش رشد قارچها مي شود كه اين خود سبب آلودگي تخمها مي گردد.بيشترين زمان نگهداري تخم جوجه كشي تحت دماي لازم و رطوبت 5 تا 7 روز است و مقدار بيشتر از ان روي جوجه كشي اثر معكوس دارد و اگر لازم باشد كه تخم ها بيش از ي

واکسیناسیون بلدرچین

واکسن بلدرچین واکسن بلدرچین – تجویز واکسن ها محلول واکسن باید حداقل به مدت یک ساعت و نیم در دسترس تمام طیور قرار گیرد تا مطمئن شوید که همه طیور از آن نوشیده اند. به منظور اجتناب از کاهش تیتر محلول واکسن، تجویز واکسن نباید بیش از ۳ ساعت به طول انجامد. زمان دریافت محلول واکسن به طور مستقیم به تعداد طیور واکسینه شده ارتباط دارد و باید بر حسب شرایط محیطی تنظیم شود . بنابراین ما قویاً ابتدا انجام یک واکسیناسیون آزمایشی (بدون وجود واکسن) را به ...

مراحل در یافت پروانه کسب بلدرچین

نحوه و مراحل اخذ مجوزهاي لازم جهت احداث مراكز پرورش دام و طيور جهت شروع يک پروژه پرورش دام و صنايع وابسته، در مراحل ابتدائی نياز به تهيه مکانی مناسب جهت احداث دامداری و سپس اخذ کليه مجوزهای لازم از سازمانهای ذيربط می باشد که در ذيل به طور مشروح مراحل گوناگون کار بيان گرديده است: زمين مشخصات زمين مناسب جهت احداث زميني كه جهت احداث ساختمانها و تأسيسات، توسط متقاضي و برابر ضوابط نظام دامپروري ارائه مي شود، مي تواند به يكي از شكلهاي زير باشد: الف: زمينهاي...